Tietosuojaseloste

Tiedot rekisteristä

Rekisterin nimi:

Hehtaaripörssi LKV :n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä:

Hehtaaripörssi LKV, 1140635-6

Palontie 661, 39200 Kyröskoski


Yhteyshenkilö rekisteriasioissa:

Asko Pitkänen, ilmoitus@hehtaariporssi.fi

Palontie 661, 39200 Kyröskoski

Rekisterin tarkoitus ja käyttö:

Asiakasrekisterin tarkoituksena on palvella asiakkaiden tarpeita liittyen kiinteistön myyntiin tai ostoon, toimeksiantojen hoitamiseen kiinteistönvälitysliikkeitä koskevan lainsäädännön mukaisesti sekä talousneuvontaan, asiakassuhteen hoitamiseen, palvelun kehittämiseen ja laskutukseen.

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköposti- ja postiosoitetiedot sekä asiakassuhteen tarkoitus tai muu tieto.

Rekisteriin tiedot saadaan asiakkaan itse antamina joko lakiin perustuen tai asiakkaan suostumuksella.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, ellei laista muuta johdu.


Rekisteriin merkityn oikeudet:

Jokaisella on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle.

Henkilöllä on oikeus kieltää Hehtaaripörssi LKV:ä käyttämästä tietojaan suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipidekyselyyn tms. ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle.